9.7.07

C : Creativitat V , Coses que queden per fer ...

Coses que queden per fer en el camp de la creació artística i les arts en general...

Sofert lector, jo mai no gosaria a tractar-te d'hipòcrita com ho feia el mestre Charles, sinó d'això de sofert...i de pacient...perquè ets capaç d'esperar moltes llunes per trobar aquí les lletres promeses.

Taden una mica, més del compte poter, però, ja ho veus, arriben.

He de començar, forçosament, per rebaixar el to de grandiloqüència de l'expressió "creació artística i les arts en general", perquè no tot el que posarem aquí tindrà la categoria d'art "strictu sensu", potser només com a metàfora i encara... però qualsevol miqueta té la seva importància.

1. Queda per crear un joc lingüístic que consisteix en citar un paràgraf més o menys d'algun article de premsa escrita o electrònica, o d'alguna notícia o declaració gravada d'algun programa de ràdio o de televisió.

Es tractaria llavors d'amagar una paraula o frase de la citació original i col·locar-la enmig d'una sèrie de 4 o 5 opcions, totes elles, a banda de l'original, fóren imaginades i podrien ser més o menys versemblants, sinònimes o oposades al bloc amagat.

Es proposaria llavors, en un blog o entorn interactiu, el paràgraf original, amb el forat corresponent, i 3 , 4 o 5 opcions ... i es demanaria als lectors que acceptessin el repte d'endevinar l'opció correcta.

En el post del blog on es proposés el joc, ja es podria incloure un enllaç a la seu URL que inclogués el texte original, o bé al fitxer àudio o video correponent, cas que escollíssim un context àudio o vídeo, del qual fins i tot es podria fer una transcripció.

Però potser quedaria una mica més polit donar la solució al joc en la secció dels comentaris al post.

Es podria fixar un text, que es repetís en cada joc, on es convidés els lectors a aportar algun comentari sobre el text proposat, o osbre les opcions proposades, i també a col·laborar amb els gestors del joc suggerint algun fragment que servís de base a un proper joc.

Evidentment, la part essencial del joc rau en la susbtància i contingut del fragment triat, tot i que la gràcia rau en la gràcia que tinguin les opcions que acompanyen la paraula o frase que volem amagar. Dit d'na altra manera en la creativitat esmerçada en la creació de les falses opcions.

Bé fixeu-vos que això tan senzill us permet de posar en relleu tot allò que inevitablement aneu trobant tot llegint la premsa o els llibres, tot escoltant la ràdio o mirant la televisió ...
Podeu fer un zoom il·lustratiu sobre tot allò que us sembli interessant, terrible o temible, deliciós o esperpèntic... No és poca cosa... dins de la seva norresitat.

Nosaltres hem decidit d'implementar-ho en un bloc dedicat al que nosaltres anomenem Jocs politicolingüístics.

Agost de 2007

_____________

No hay comentarios: